Author: Paul Eugen Banciu (Paul Eugen Banciu)

Home Paul Eugen Banciu
Realitatea dinamică
Post

Realitatea dinamică

Puțini sunt oamenii care mai pot fi atrași de o reproducere după natură, de un peisaj sau un portret, dacă omul imortalizat nu face parte dintre cei cunoscuți. Bucuria estetică a compoziției, frumusețea coloritului sau tușele ce conturează portretul îi lasă reci pe privitorii artei, rămasă apropiată de realitatea imediată. El are la îndemână aparatul...

Groapa
Post

Groapa

Una dintre cărțile care-ți pot marca viața prin mesajul său, ca parabolă a ideii de cuplu uman este ”Femeia nisipurilor” a lui Kobo Abe. Recitită după ani și ani, rămâne la fel de terifiantă în absurdul său. El, profesorul de biologie în căutarea unei insecte, cel ce cade în groapă cu o femeie văduvă poate...

Ziua scurtă
Post

Ziua scurtă

Nu e vorba despre un nou ora al funcționarilor ce deservesc publicul dintr-un oraș, nici de întunecarea grăbită a lunilor de sfârșit de toamnă și iarnă, ci de o stranie știre aruncată pe internet și preluată de revistele științifice prin care, după calculele unor matematicieni și astro-fizicieni, care au luat în seamă rezonanța Schumann, noi...

Sărbători păgâne
Post

Sărbători păgâne

Mai devreme sau mai târziu, fiecare om își constituie un univers al lui, particular, ca un fel de cameră secretă, înăuntrul căreia se retrage, trăiește din plin propriile lui plăceri sau jocuri, ascultând muzică, sau urmărind filme de tinerețe, fotografii, jucând șah cu un adversar imaginar, construind lumi ideale, ori structuri ale unor utopii refulate...

Nu întoarcem privirea
Post

Nu întoarcem privirea

”Doi îngeri au sosit apoi la Sodoma și l-au avertizat pe Lot că orașul va fi distrus, cerându-i să fugă degrabă împreună cu familia sa, fără a întoarce o clipă privirea înapoi….” De îndată ce Lot și ai săi s-au pus la adăpost într-o mică cetate numită Toar, Domnul a făcut să plouă cu foc...

Maeștrii anonimi
Post

Maeștrii anonimi

De câte ori n-am avut ocazia, vizitând mari muzee ale lumii, să întâlnim, alături de nume clasice ale marilor maeștri din diferite perioade ale artei, lucrări sub care era notat simplu ”maestru anonim din arta flamandă a secolului al XVI-lea” sau din oricare altă perioadă ori școală națională de mai târziu. Pentru iconarul maestru din...

Anamneza clipei
Post

Anamneza clipei

Vreme de 47 de ani de muncă, de răspundere continuă, aflat mereu în colimatorul colegilor, subordonaților, a celor de deasupra mea pe care-i știam și, inevitabil, de al altora de care nu aveam habar, al oamenilor din jur, al familiei, fugeam, mai ales când eram mai tânăr, cu soția și copiii, departe de orașe, în...

Rațiunea lui A FI (2)
Post

Rațiunea lui A FI (2)

Matematica nu ne învaţă, ci e o cârjă a raţiunii, atâta tot, iar raţiunea e raportul dintre ceea ce se vede şi ceea ce se presupune a exista, într-un câmp de logică ce funcţionează doar în mai puţin de o sutime de adevăr. Toate conceptele noastre nu sunt decât nişte cârje cu care operăm. Nişte...

Rațiunea lui A FI (1)
Post

Rațiunea lui A FI (1)

Un critic susţinea că e nevoie de minimum cinci mii de cuvinte pentru a descrie un peisaj, un portret, o compoziţie, ori o natură statică. Se prea poate, dar literatura nu e făcută din descrierea unor lucrări de artă plastică sau a unor imagini. E apanajul altor epoci să găsească paralele între imagistica literară, imagistica...

Visele vârstelor
Post

Visele vârstelor

În lupta cu timpul omul pierde întotdeauna. Ceea ce-l face să se simtă deasupra lui sunt numai sărbătorile, aglutinarea anilor trecuţi, ai tinereţii şi copilăriei, când aura acestora părea să oprească scurgerea vremii, suprapunând imagini diafane, pure, sunete, mirosuri şi culori, peste ceea ce trăim acum. Bucuria ritualurilor, urmarea lor cu stricteţe ne face să...