Cronică literară

Home Cronică literară
Lungul drum către inimă

Lungul drum către inimă

Potrivit tuturor statisticilor, cele mai vândute cărți din ultimul deceniu aparțin domeniului formării și dezvoltării personale. Interesul major al publicului a migrat constant către volumele cu aspect științific în care sunt reproduse experiențe individuale directe, ori, mai aproape de beletristică, către (auto)biografii, memorii, jurnale intime, confesiuni și corespondența privată, deci către genul de literatură care abordează, cu totală subiectivitate, evenimente...

Amânarea fericirii

Amânarea fericirii

Există o strânsă legătură între libertate și fericire, constată Daniel Marian în volumul de versuri teste adn (Editura Castrum de Thymes, Giroc, 2021). Dacă până nu demult era dificil de crezut așa ceva, apariția unei „boli noi” a atras o schimbare substanțială a socialului și a sociabilității, manifestată prin izolarea individului, sub pretextul protecției sănătății proprii, dar și a semenilor...

Totul e trăit cândva…

Totul e trăit cândva…

Din niciunul dintre romanele de până acum ale lui Paul Eugen Banciu nu lipsesc trimiterile, mai mult sau mai puțin voalate, la propriul destin, fie că e vorba despre oameni și evenimente, fie că se referă la momentul, locurile și împrejurările în care acestea din urmă s-au petrecut. Însă, niciunul dintre ele nu este atât de transparent autobiografic, precumOastea singuratică*....

Reinstaurarea socializării

Reinstaurarea socializării

Carantina poate fi învinsă, nu este ceva de neînlăturat, iar poezia și pictura sunt armele necesare pentru a ieși victorioși. Este ceea ce susține Daniela Marchetti în volumul de versuri Quarantena conquistata@ (Clubul Mitteleuropa, Viena/Oravița, 2020). Acel „@” din titlu vine ca un simbol al însingurării forțate, internetul izbutind, totuși, să dărâme barierele fizice dintre oameni, spre a reinstaura socializarea,...

În beciurile pandemiei

În beciurile pandemiei

 Comparat, din unghiul sincerității scriiturii, cu Louis-Ferdinand Céline, cel din Călătorie la capătul nopţii, ori cu Romain Gary (Ai toată viaţa înainte), Daniel Dăian aparține, stilistic și nu numai, generației care a debutat în jurul anului 2010. Bogdan Coșa, Lavinia Braniște, Flaviu Predescu, Florina Isache, Corina Dașoveanu – ca să cităm doar câteva nume – sunt scriitori născuți în ultima...

Un roman existențial: ”Amiază nevindecată” de Veronica Balaj

Un roman existențial: ”Amiază nevindecată” de Veronica Balaj

I. Cel mai recent roman al Doamnei Veronica Balaj, Amiază nevindecată, prefațat de Adrian Dinu Rachieru și apărut, în 2018, la Editura Victor Babeș din Timișoara, face posibile mai multe tipuri de lectură, fapt ce-i probează, prin el însuși, complexitatea structurală și, mai cu seamă, profunzimea analitică a contingenței și a psihologiilor. La un prim nivel (la o primă lectură),...

Eugen Dorcescu, un semicentenar al culturii scrise

Eugen Dorcescu, un semicentenar al culturii scrise

Există nume ale literaturii din această parte de țară care au dobândit relevanță și în alte părți literare ale țării, ba chiar și dincolo de fruntariile sale lingvistice. Nume care își măsoară trecerea prin cultură – un drum parcurs mai mereu pe jos, astfel încât urmele pașilor să rămână întipărite – nu în anii, nu în cincinale, ci în jumătăți...

Călătoria ca o frumoasă poveste

Călătoria ca o frumoasă poveste

Din învățăturile biblice, omul știe că este călător,„străini și călători pe pământ”-spunea Apostolul Pavel despreadevărații creștini. Eun „homoviator” înaintea lui „homosapiens”, pentru că orice călătorie înseamnă cunoaștere, o sumă de experiențe noi care te-mbogățescemoțional și spiritual. Este spiritul de călător autentic, iar Mariana Pândaru, în volumul „Călătorii între două extreme: De la Nordul Scandinav la țărmurile Bosforului”, (Ed. Călăuza, Deva,...

Sensul vieții

Sensul vieții

Prezent cu poezie și critică în viața literară (a debutat editorial cu volumul de „antipoeme” intitulat Elogiul creativismului, 2009), Cristian Gabriel Moraru se prezintă în fața cititorilor cu un nou volum de versuri, Libertatea sinelui unic (Editura Aius, Craiova, 2020). Iulian Bitoleanu afirmă despre autor, pe coperta a patra a cărții, că „Poetul nu se dezminte de eticheta «creativistul din...

Obsesia eternei plecări

Obsesia eternei plecări

De la debutul din 2007, cu Mucegaiuri rare, Costel Simedrea a publicat într-un ritm redutabil nu mai puțin de treisprezece volume de versuri. Ceea ce înseamnă o carte nouă în fiecare an! Dar, cu siguranță, nu această cadență este revelatorie pentru universul său poetic, cât productivitatea unor (re)surse lirice ce par inepuizabile și pe care ea o ilustrează. Egal cu...

Vlada Barzin sau poetica jurnalului

Vlada Barzin sau poetica jurnalului

Poetul Vlada Barzin şi-a început şcoala (elemenară) la Gelu, sat în care s-a născut în anul 1940, şi şi-a “isprăvit-o” în localitatea Fundata din Bărăgan, unde a fost deportat. Liceul şi l-a terminat la Sânnicolaul Mare. A fost mai întâi bibliotecar la Băile Călacea, apoi contabil la Uzina Mecanică din Timişoara şi la Cooperativa de Consum din Sânnicolaul Mare, dar...

Virgil Ierunca – poetul din exil

Virgil Ierunca – poetul din exil

 „Luminița de la capătul tunelului”, speranța unei eliberări din gratiile regimului totalitar comunist, înainte de ’89, era acolo, în exil,  mereu aproape, în vocile de la „Europa liberă”,  prin tandemul Virgil Ierunca – Monica Lovinescu – cavalerii Apocalipsei pe Puntea cu Occidentul. Revoluția decembristã ar fi trebuit să-i aducă triumfal  „acasă”, pe cei care au salvat conștiința liberă a intelectualului...