Poeme pentru tata

Poeme pentru tata

ORFEU

printre ceilalți  

ȋl reabilitezi pe cel țȃșnit din diafragma zeului

degetele lui de trestie

deschiderea de aripă peste acest univers

coroziv de inițiatic

gestul negreșit pe drumul de care nu te poți proteja

căruia firesc ȋi respir aerul

înclinat din ființă să venerezi armonia

șoaptele dintre oasele apei

ȋn dispută

trudești din bucuria de a ȋntȃlni cuplarea ȋntunericului cu lumina

atingerea lor umedă

flexibilitatea intruziunilor perfecte de

al căror făgaș reazemi verticala

sentimentul neliniștii de care magnetic mă simt copleșit

prea inofensiv duci de nas toate nădejdile

insatisfacțiile pentru care te cultiv

urmȃnd regulile de care mă ȋndoiesc numai și numai ca așteptarea să se ȋmplinească

refuz să privesc ȋndărăt

deși ȋn mine e umbra de care mă ascund strict și la obiect

arunc vina pe spațiul dimprejur

pe epicentrul originii

pe elementele lui Mendeelev

și cȃte alte sunete ce lȃncezesc ȋn această umflătură

incert cosmetizată

apăsătoare

pe plămȃnii tăi disciplinați de ordinatorul jocului

TATUAJE IN SFERA SOMNULUI

legea care l-a pedepsit pe tata e doamna fără bandaj la ochi

menită jocului după cum

i-a retezat țeasta

ȋntr-o clipită țăndări zilele pe asfaltul gri

mă persecută

ironia ecuației lui Galilei

ori de cȃte ori străbat prin Dumbrava carosabilul cu sȃnge

ȋnchegat

și ascult sub presiune timpul

cursul lui invers

prin peisajul strȃmt al lui octombrie

dezleg codul bizar al jocului

că nu l-a mai ratat zeița nimicului cum s-a ȋntamplat

ȋn alte prilejuri cu final fericit precum cu

tăvălugul zăpezii la fȃntȃna lui Mitu

ori din rostogolirea ȋntunecată a trunchiului furios pe panta abruptă

sau pojghița impardonabilă a Cernii

de aceea clipa ȋnțepenită pe cadranul ceasornicului culege

ȋncă semne

hazarduri

așchii din nervul trestiei cedate

canalului colector

nesigur tatuaj ȋn sfera somnului

DRUMUL INDEXAT

ȋn după-amiaza acestei clipe cicatricile se desfac

senzații precare dezbracă inițierile

de anturaje

amprentele tălpilor ȋmbrățișează din glod obstacolele

uzuale

doar astfel trimis să înving

            dificultățile

să aduc bani

să repar ceea ce au frânt vijeliile

să adaug cuibului alte intrări cu ieșiri pentru păsările sub tutelă

deduc din ecuația cu necunoscute ȋn (f) de x

că arborele ȋntruchipează strădania de a osteni la un rudiment  

generator de energii lacome

cărora fiind parte

legitimez apucăturile ce-si schimbă necontenit coefiecientul

ȋncȃt scot din fȃntȃnă apa

vie

bune si rele

trecute ori la ordinea zilei

incertitudini bizare scorneli clandestine  

geometri cu ȋnvaluiri ȋn concurs 

duhul rarefiat

de mi-e teamă să forțez bulgărele ȋn stare să se prăvale

la ȋndemȃna ȋntȃmplării

cȃnd fiecare șurub din mecanismul obișnuinței de a pierde pune umărul

ȋn bucătăria acestor elemente esențiale

să reseteze un tărȃm păgubos

dintre start și sosire.