Sefiștii timișoreni, la semicentenar

Sefiștii timișoreni, la semicentenar

Pentru cea mai mare parte a omenirii, anul 1969 are semnificația primei debarcări a omului pe Lună. În același an, la Timișoara lua ființă unul dintre primele cenacluri de literatură și artă science fiction din țara noastră, intitulat H.G.Wells, singurul care și-a continuat neîntrerupt activitatea de-a lungul jumătății de veac care a trecut de atunci. Această performanță culturală, comparabilă în planul creativității cu cea tehnologică al cărui erou a fost Armstrong, va fi sărbătorită sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora 11, la împlinirea cu exactitate a semicentenarului înființării grupării wellsiste timișorene, printr-o ceremonie evocativă găzduită, firesc, de Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România (Sala Orizont din Piața Sf. Gheorghe nr. 3, etaj I). Cu acest prilej, vor fi lansate și două volume-antologie – Proză și, respectiv, Critică&Eseu – apărute la prestigioasa Editură a Universității de Vest, prin care este jalonată o importantă parte a activității cenacliștilor de la Wells-Timișoara de-a lungul acestei jumătăți de veac.

Inițiativa timișoreană din toamna anului 1969, an în care gesturi similare mai făcuseră un grup de scriitori profesioniști și câțiva tineri din Capitală, a pus bazele uneia dintre cele mai dinamice mișcări culturale românești din a doua jumătate a secolului trecut. La căderea Cortinei de Fier din 1989 – când, nota bene, Timișoara a găzduit cea mai mare ediție a Conferinței Naționale a cenaclurilor SF din România – numărul grupărilor science fiction din țară depășea cota 70, reunind mai multe mii de membri și reușind, în condițiile de atunci, să-și creeze propria presă culturală și propriile contacte cu Occidentul, frecvent încununate (cu o consistentă contribuție timișoreană) de premii și distincții internaționale. Foarte mulți dintre sefiștii de atunci, iar cenacliștii timișoreni s-au situat mereu în avangardă, au devenit membri ai uniunilor profesioniste de creație și cercetare academică sau personalități de prim rang ale culturii și vieții publice. O mare parte a acestora continuă să se numere și în prezent printre colaboratorii și interlocutorii grupării Wells-Timișoara, grupare care, printre numeroasele priorități și performanțe culturale pe care le-a realizat de-a lungul timpului, marchează și una cu valoare simbolică: numără și astăzi în rândurile sale, doi dintre membrii fondatori de acum 50 de ani.