Cetatea Făgetului ascunde încă multe taine! (2)

Cetatea Făgetului ascunde încă multe taine! (2)

Dialog cu domnul prof.  dr.  Dumitru Tomoni

Dascăl fiind la Liceul Teoretic ”Traian Vuia” din Făget ați găsit în rândul elevilor unul care să vă urmeze? Să ducă mai departe activitatea dumneavoastră, când va fi vremea, de istoric care, cu atâta insistență, a smuls uitării întâmplări,  vestigii, fapte,  biografii ale unor înaintași din zonă care, prin activitatea lor, au marcat istoria locului?

– Chiar dacă am avut destui elevi pasionați de istorie, premiați la olimpiade și concursuri, mulți s-au orientat spre alte profesii. Din păcate, niciunul dintre cei 7-8 care au terminat istoria nu a avut pasiunea cercetării, deși am încercat să-i influențez în acest sens. M-aș fi bucurat mult dacă măcar unul ar fi optat pentru arheologie, cetatea Făgetului ascunde încă multe taine, iar la cea din Margina s-a făcut doar o secțiune.

-Vă bucurați între istorici,  nu doar cei din Banat, urmare a lucrărilor publicate, de unanimă apreciere. E de presupus că aveți o evidență a lucrărilor ce le-ați semnat de-a lungul timpului. Prezentați-le, fie și cu titlul de inventar, dat fiind spațiul care găzduiește interviul.

Am publicat 32 de cărți (de autor, în colaborare sau ediții îngrijite), 7 fiind premiate de Societatea de Științe Istorice din România și peste 450 studii și articole. M-a preocupat istoria modernă și contemporană a Banatului, mișcarea națională, activitatea „ASTREI” și Unirea Banatului cu România, rezistența anticomunistă din Banat, istoria ȋnvăţământului și istoria ecleziastică din Banat, personalități bănățene, viața și activitatea  lui Traian Vuia, revoluția din decembrie 1989 etc.

– Tot am vrut să vă întreb, din  ce v-ați dat doctoratul?

Am făcut timp de 7 ani o cercetare despre activitatea „Astrei” în Banat: Societate, cultură și politică „Astra” în Banat (1896-1948), la Academia Română – Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, coordonator fiind cercetător Șt. I Gheorghe Iancu.

-Sunteți un spirit combativ, faceți politică liberală, ați avut responsabilități de tot felul, în învățământ, desigur. Acum, la zi, ce vă ocupă preponderent timpul?

Doresc să continuu extinderea muzeului prin amenajarea altor expoziții: despre olăritul din zona Făgetului, amenajarea unui atelier de tâmplărie, despre bisericile de lemn monumente istorice etc. În același timp, doresc să finalizez un mai vechi proiect început cu regretatul profesor Ioan Cipu și părintele protopop Bujor Păcurar: o istorie a parohiilor și filiilor din Protopopiatul Ortodox Făget. Chiar dacă nu voi reuși în acest an, doresc să încredințez tiparului o prezentare a vieții și activității lui Traian Vuia – indiscutabil cel mai ilustru făgețean.

-Cunoașteți în amănunt istoria Făgetului, a zonei, scrieți și vorbiți despre ea cu fascinație. Vă întreb, să avem un final ca un fragment dintr-o poveste, în ce secol v-ar fi plăcut să trăiți, aici, acasă, de unde niciodată nu ați plecat?

Fiecare secol are farmecul și provocările lui. Contează mai puțin când trăiești, ci  contează cum trăiești și șansa pe care o ai în viață!