Între amintiri şi exegeze (7)

Între amintiri şi exegeze (7)

In memoriam Daniel Vighi

Daniel Vighi a fost una dintre personalităţile cele mai importante ale Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România. Una dintre personalităţile care a contribuit la viaţa filialei, atât prin cărţile sale, cu totul şi cu totul neobişnuite, legate totdeauna de o tradiţie a Banatului şi a Europei Centrale.Dar trebuie să spunem că a condus o revistă şi un grup literar Ariergarda, un grup cu totul şi cu totul viu, cu scriitori care s-au format datorită intensităţiiacţiunii lui Daniel Vighi.Cărţile sale, primele cele mai vizibile şi mereu premiate au fost scrise împreună cu Viorel Marineasa,  despre Bărăgan, despre deportaţi, despre deportări, cărţi care au inaugurat o tradiţie literară foarte importantă,care se leagă de participarea lui Daniel Vighi la Revoluţia din Decembrie 1989, acel manifestat care a avut un ecou atât de puternic,  Proclamaţia de la Timişoara, cu Punctul 8, legat de vechii activişti de partid care nu mai au ce căuta în viaţa politică a ţării, şi Punctul 4, care vorbeşte despre Timişoara  în care nu există deosebiri şidiferenţieri între români, germani, maghiari, sârbi, evrei.

Cărţile sale de început erau legate de tradiţiile literaturii bănăţene şi ale Europei Centrale, se legau şi veneau în continuarea literaturii lui Sorin Titel, a lui Livius Ciocârlie. Sunt cărţi de acasă, cărţi despre istoria unui loc: Lipova. A creat o geografie literară cu totul şi cu totul excepţională. Următoarele cărţi sunt, în acelaşi timp, geografie literară şi geografie literară a Europei Centrale, se trag din  tradiţia unei mari literaturi consacrată profunzimilor.

Despre profesor, profesor care s-a legat de studenţii săi şi,  în primul rând, s-a legat de o generaţie literară. Generaţia despre care a vorbit, a scris, generaţie care a transformat literatura română, despre generaţia optzecistă a lui Mircea Cărtărescu, de-o parte a lui Viorel Marineasa, a lui Vasile Popovici, a lui Mircea Mihăieş, Adriana Babeţi, a acestor scriitori care astăzi sunt nume importante, definitorii pentru literatura română.A vorbit la cursurile sale despre ei, a scris despre ei. Câteva din cărţile sale sunt legate de  literatura optzecistă. Îmi pare rău că nu a scris autobiografia fiindcă aveam sentimentul că în romane pluteşte  o biografie şi o autobiografie. Pentru Banat şi pentru Europa Centrală Daniel Vighi, un scriitor important, definitoriu, rămâne un autor care se află între numele cu totul şi cu totul importante pentru scrisul de aici.

A consemnat Dumitru Oprişor