Între amintiri şi exegeze (8)

Între amintiri şi exegeze (8)

Cel mai important lucru este că 2023 Timişoara va fi capitală a culturii. Va deveni în Europa un centru foarte, foarte important pentru cultura românească. Au apărut şi cărţi care subliniază, practic, statutul de centru cultural neobişnuit. În primul rând, ar fi volumele monumentale despre Joyce ale lui Mircea Mihăieş, trei volume despre  James Joyce cum nu s-au mai scris niciunde. Exegeză  de scriere, întâlnire cu romanul secolului XX, cu marii romancieri ai secolului XX, care-l au mereu pe Joyce capăt de coloană. O apariţie şi o prezenţă neobişnuită Mircea Mihăieş. A doua prezenţă, total neobişnuită, şi care defineşte Timişoara ca o capitală  a culturii este Dicţionarul romanului Central European în secolul XX, coordonat de Adriana Babeţi. Dicţionarul este deosebit de important, este o carte care adună, pe de-o parte, cei mai mari specialişti ai romanului central-european din Franţa, Cehia, Polonia, Ungaria. Întâlnirea cu aceştia a avut loc în perioada 1986-2002, întâlniri cu aceşti mari specialişti în literatura Europei Centrale. A Treia Europă, grup coordonat de Adriana Babeţi şi de mine,  a avut un rol, şi dicţionarul coordonat de Adriana Babeţi îl subliniază, important  în definirea Europei Centrale, care nu înseamnă numai  Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Serbia, aceste ţări care au fost excluse, dar pe care Adriana Babeţi le studiază cu ai săi în cadrul romanului central-european. Între aceste romane  intră şi cărţile Hortensiei Papadat Bengescu şi ale lui Camil Petrescu, romanele lui Sadoveanu, mai puţin cunoscute, însă importante pentru definirea locului nostru în lume.

Pentru Timişoara, Europa Centrală aş spune că în afară de aceste cărţi importante, monumentale, cărţile lui Mihăieş, despre Joyce, dicţionarul coordonat de Adriana Babeţi, un rol important au avut câteva prezenţe şi câţiva autori care au organizat  întâlniri definitorii pentru locul Timişorii în lume. Literaturile dialectale, literatura dialectală din Banat îşi are, spun cărţile  coordonate de Ioan Viorel Boldureanu, există în Banat, zice profesorul Boldureanu, ca niciunde în lume. O literatură dialectală, o literatură a noastră, o literatură a profunzimilor pe care nu avem dreptul să o uităm.

Sigur că aceste volume, aceste dicţionare, aceste antologii nu trebuie să excludă un şir de prezenţe în viaţa literară, un şir de nume, de profesionişti ai scrisului care au definit şi au redefinit viaţa literară. Spun că în ultima perioadă, în fiecare vineri, începând cu ora 12, am lansat, la sediul filialei, cărţi noi apărute care aşază Timişoara în locul ei, locul ei de Capitală culturală. Sper ca în curând să apară şi Geografia Literară a României, volumul meu, care vrea să definească, sau să redefinească, istoria literară a României.

Vă urez sărbători fericite şi un An Nou plin de bucurii!

(A consemnat Dumitru Oprișor)