Colocviul Național al Studenților Clasiciști

Colocviul Național al Studenților Clasiciști

În efortul conjugat de a restabili statutul limbilor clasice în România – pe care acestea încă îl au în diverse țări, în pofida unor tendințe de atomizare și acolo –, desfășurarea unei manifestări cultural-științifice universitare care să reunească studenții și masteranzii din domeniu așază în relief o
comunitatea academică restrânsă, dar foarte valoroasă, demnă de antecesori – personalități ale lumii științifice clasiciste românești, unii dintre aceștia deveniți în timp repere științifice și culturale internaționale.
Organizat de către Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Facultatea de Litere, Istorie și Teologie și cu Societatea de Studii Clasice, beneficiind de sprijinul financiar al Ministerului Educației și având ca inițiator și organizator pe conf. univ. dr. Valy Geta Ceia, cercetător clasicist timișorean de prestigiu, prorector al UVT, Colocviul Național al Studenților Clasiciști aduce în atenția societății actualitatea și însemnătatea studiilor clasice, reunindu-i pe studenții de la universitățile cu programe de filologie clasică (din București, Cluj-Npoica, Iași), de la celelalte universități, cu latină A’ (Craiova, Timișoara), precum și pe studenții de la alte domenii de studiu care au integrate în programele lor una sau ambele discipline (Constanța, Oradea).
Șapte universități se reunesc, așadar, în zilele de 19 și 20 aprilie 2024 la Timișoara, ceea ce constituie o bucurie și o reușită în sine. În vremuri nu tocmai faste pentru clasicitate, largo sensu, încă lucesc luminile antice! Lucrări din sfera studiilor clasice, cu o tematică extrem de largă largă, reunite în secțiunile de stilistică și filozofie, lingvistică și stilistică, literatură, interdisciplinaritate, civilizație și cultură, patristică și, respectiv, teologie, sunt prezentate în cele două zile ale manifestării. Corolar al acestui colloquium, workshopul Actualitatea studiilor clasice din perspectiva studenților are dublă miză: să analizeze, cu argumentele studenților, statutul pe care îl au studiile clasice azi în societate și să identifice soluții
pentru situația dramatică actuală.