Month: January 2024

Home 2024 January
Între amintiri şi exegeze (20)
Post

Între amintiri şi exegeze (20)

Aş vorbi, la început, despre Constantin Mărăscu. Am în faţă al cincilea volum din „Sfinţi fără aureolă”, volume despre Banatul istoric, despre rezistenţa din România şi din Banat, despre felul cum a apărut mişcarea de rezistenţă aici. Cum i-a întâlnit pe cei care au fost în această mişcare, cum a stat de vorbă cu urmaşii...

Boema literară. Traian Dorgoșan
Post

Boema literară. Traian Dorgoșan

Poezia crizei și a revoltei. Anarhiști. Destructori Încă de pe la începuturi, Cenaclul „Pavel Dan” era frecventat, aproape duminical, de un singuratic mahmur, care, intrând în sală, se agăţa de marginea vreunui scaun într-o poziţie de imponderabilitate, cu impresia curioasă că nu se află pe pământ, ci mereu în eterata atmosferă a poeziei, unde bântuie...

Ieșirea din poveste
Post

Ieșirea din poveste

Cea mai relevantă dintre calitățile romanelor de până acum ale Lilianei Ardelean, douăsprezece la număr, este capacitatea scriitoarei de a inventa, mergând pe firul unei/unor evenimente reale, seducătoare povești de dragoste. Învăluite într-o aură idealist-romantică și purtând, adesea, accente magice, acestea vorbesc de la sine despre relația complice a autoarei cu cititorul: ambii știu bine...

Cântecele  şocţiilor şi bărbatul care îşi apără rădăcina!
Post

Cântecele şocţiilor şi bărbatul care îşi apără rădăcina!

Ne vedem pentru prima dată. E un bărbat de vârstă mijlocie, decis, nu are precipitarea-n fire, ţine, se vede uşor, la propriile porniri. Şi, peste toate, simte rădăcina neamului din care se trage. Nu s-ar desprinde pentru nimic de ea – nu spune asta, lasă firescsă  se-nţeleagă. Şi pe unde trece, când este cazul, face ...

Drumul şi oglinda  mişcătoare
Post

Drumul şi oglinda mişcătoare

N-a fost niciun ger „al Bobotezei”, așa că a pornit vitejește la țară, în sudul Olteniei, să ajungă înainte de zi de sâmbătă, să-și împlinesc datoria de fiică iubitoare, întru memoria mamei, la ritualul pomenirii. „Puteai să plătești o masă aici, în oraș, la Cantina Săracilor și era poate mai bine primită de Dumnezeu!” „Ehei!...

O evocare: Valeriu Armeanu
Post

O evocare: Valeriu Armeanu

E aproape un truism să afirm că agitația noastră cotidiană, marcată uneori de consemnarea unor evenimente, sau de remarcarea unor personalități din viața publică se supune aceleiași legi implacabile a timpului : uitarea.Viața literară nu face excepție. Se scrie și se publică mult (includ aici , nediferențiat valoric, cele mai diverse mijloace de comunicare), se...

Ispita Nobilă
Post

Ispita Nobilă

(Fragment) – Elisabeth…?Ea îşi întoarse ochii la el, fără a răspunde.– Vreau să ştii că în ciuda a tot ce s-a întâmplat, eu nu mi-am schimbat sentimentele pentru tine şi nu o voi face niciodată, pur şi simplu pentru că nu pot altfel.– Atunci îmi pare rău pentru asta, Andreas, pentru că nu duce decât...

Avatarurile texistenței în poezia lui Marius Chivu
Post

Avatarurile texistenței în poezia lui Marius Chivu

Construcția lirico-narativă a lui  Marius Chivu – Vântureasa de plastic (Editura Humanitas, 2018), cu o configurație atipică, proiectată în cheie dostoievskiană, epico-dramatică, în întregime dominată de un real, se pare, de extracție autobiografică, (fapt care, presupunem, îi va pune în dificultate pe adepții ficționarului), este un  edificiu labirintic tip-(anti)Babel, în care vocea auctorială al cărei...

Despre film și identitate cu regizorul Geo Saizescu
Post

Despre film și identitate cu regizorul Geo Saizescu

Geo Saizescu s-a născut în 14 noiembrie 1932 în Prisăceana, jud. Mehedinţi. Regizor de teatru şi film, actor, scenarist, profesor la IATC şi Universitatea Hyperion. A decedat  în 23 septembrie 2013, în București. A regizat 19 filme, a scris scenariile pentru 8 filme şi a jucat în 24 de filme. Citiţi, aici, unul dintre ultimele...

Vârtejul
Post

Vârtejul

(fragment) Când a ajuns în dreptul ghenei de gunoi, nu-i venea să creadă că a petrecut atât timp cu Marta. Era un contrast șocant între cadrul în care a fost cu ea și unde locuia el. Era ca și cum ar fi  făcut un salt în timp, în alt spațiu. Nu-i venea să creadă că...