Eseistică

Home Eseistică
Introducere la o istorie culturală a Banatului (1)

Introducere la o istorie culturală a Banatului (1)

Banatul este o regiune geografică şi istorică delimitată de alte regiuni prin trei râuri şi un lanţ muntos. La nord este râul Mureş, la vest  râul Tisa, la sud fluviul Dunărea iar la est Munţii Carpaţi. Regiunea are o repartiţie uniformă a reliefului – câte o treime câmpii, dealuri şi munţi. Clima temperat continentală cu influenţe submediteraneene, subsolul bogat in...

Aromele timpului

Aromele timpului

O năstruşnică reclamă ce ne împinge spre trăirea fiecărei clipe de viaţă are ca protagoniste două efemeride într-un peisaj mirific de început de lume, undeva într-un luminiş de deasupra unei pânze de apă. Verdele copacilor,  aburul albastru de deasupra lacului,  lumina ce vine pieziş spre privitor punând în prim-plan imaginea săltăreţei fiinţe de o zi creează   imaginea universului viu. Într-un timp...

Mircea Eliade şi poetica metaliterară (2)

Mircea Eliade şi poetica metaliterară (2)

Voi începe cu o formulă întrebuinţată de Virgil Ierunca şi G. Uscătescu : „două forme de expresie interdependente şi complementare”. Încă mai fixat în cronologie, a spus acest lucru extrem de clar chiar Mircea Eliade într-o notă din Jurnal din 13 aprilie 1962, pornind de la unele consideraţii cu referire la Kierkegaard : „Dacă aş scrie într-o zi o interpretare...

Între amintiri şi exegeze (6). Marin Preda, partea a II-a

Între amintiri şi exegeze (6). Marin Preda, partea a II-a

Despre Marin Preda s-a scris enorm, dar uluitor mi se pare ce a făcut Stan V. Cristea în câteva volume de sute şi sute de pagini, începând cu originea  satului natal al scriitorului, Siliştea Gumeşti, pe urmă anii formării intelectuale, anii de la Bucureşti, când Marin Preda devine celebru. A scris foarte, foarte mult, a adunat documente despre prozator. Mai...

Mircea Eliade şi poetica metaliterară (1)

Mircea Eliade şi poetica metaliterară (1)

În clipa în care am început să redactez acest capitol aveam cel puţin o certitudine clară : aceea că viziunea lui Mircea Eliade asupra literaturii nu este una obişnuită. Şi întrebuinţez cuvântul „obişnuită” aici pentru că este adjectivul cel mai puţin restrictiv.             Aproape toţi exegeţii operei sale au observat un lucru ce ţine de natura evidenţei, anume că felul...

Dorul Nemuritorului Dac : „Să mă lăsaţi să mor…“

Dorul Nemuritorului Dac : „Să mă lăsaţi să mor…“

Profunda elegie a romantismului universal, «Mai am un singur dor», de Mihai Eminescu (Dacia / Botoşani, 20 decembrie 1849[*] / 15 ianuarie 1850 – 1889, iunie, 15, Bucureşti-Dacia), se datează: «decembrie 1883» (cf. EP, I, 160), dar „firesc-numeroasele-i variante“ sunt mai vechi cu câţiva ani, pare-se, din orizontul anului 1876 încoace. În „volumul de debut“ („ediţia princeps“), «Poesii», de Mihai...

Groapa

Groapa

Una dintre cărțile care-ți pot marca viața prin mesajul său, ca parabolă a ideii de cuplu uman este ”Femeia nisipurilor” a lui Kobo Abe. Recitită după ani și ani, rămâne la fel de terifiantă în absurdul său. El, profesorul de biologie în căutarea unei insecte, cel ce cade în groapă cu o femeie văduvă poate fi oricare dintre noi. Lupta...

Marginalii la „Timișoara capitală culturală europeană”

Marginalii la „Timișoara capitală culturală europeană”

Un concurs fericit de împrejurări faste a prilejuit orașului nostru câștigarea, în toamna anului 2016, a titlului desemnat de „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021, eveniment amânat către 2023, ca și pentru orașele Eleusina (Grecia) și Veszprém (Ungaria) din cauza pandemiei. Timișoara n-a lăsat vreo amprentă culturală remarcabilă în scurta sa istorie (vezi articolul https://www.banatulazi.ro/timisoara-nu-a-fost-vreodata-oras-cultural/), așadar votul de încredere...

Elixirul dragostei

Elixirul dragostei

Bineînţeles că epoca lui Donizetti a trecut în uitare odată cu apăsătoarea luptă pentru supremaţie dintre generaţii, când lumea uită să se mai bucure de puseurile tinereşti, de propriile progenituri ajunse la vârsta dragostei. De fapt nici nu intenţionam să mă opresc la mult dorita tinereţe veşnică, ci să caut elementele ce determină ca unii oameni, cu predilecţie femei, să fie constituiţi dintr-un aluat...

Textul și sexul (2)

Textul și sexul (2)

Dacă în cele de mai sus deosebeam trei tipuri de texte: organice, anorganice şi neutre, în continuare vom încerca să analizăm diferenţele existente în cadrul beletristicii, mai cu seamă al prozei, între cele elaborate de bărbaţişi cele scrise de femei. Umblând printr-o bibliotecă de aiurea, cu best-seller-uri de ultimă oră, vom constata că majoritatea sunt scrise de femei care s-au...

Secretele Romei imperiale

Secretele Romei imperiale

O carte de istorie mai puțin obișnuită a apărut recent, la Editura Mirton din Timișoara, sub semnătura magistratului pensionar Ioan I. Ionescu: Asasinate la Roma imperială. Volumul, care beneficiază de o prefață asumată de cunoscutul medievist timișorean dr. Ioan Hațegan, își propune să aducă în fața cititorului pasionat de tainele trecutului nu doar o amplă suită de spețe, ci și...

Colocviul romanisticii europene CICCRE, la ediție jubiliară

Colocviul romanisticii europene CICCRE, la ediție jubiliară

Este un fapt de netăgăduit că civilizația romană unitară s-a construit pe un fundament de mare diversitate etno-culturală și a evoluat asimilând influențele culturale și lingvistice exercitate de populațiile cu care a intrat ulterior în contact. Aceasta a constituit, deopotrivă, un excepțional generator de resurse de creativitate și germenele numeroaselor tendințe centrifuge – tendințe din care au luat naștere culturile...