Cronică literară

Home Cronică literară
Între  amintiri şi exegeze (24)

Între amintiri şi exegeze (24)

Am scris de foarte multe ori despre cărţile, opera profesorului Livius Ciocârlie. Cărţi extraordinare – importante pentru istoria literaturii române – de proză, eseu, despre Banat şi bănăţeni. De obicei, mulţi dintre comentatorii lui au vorbit de proza sa. El este, înainte de toate, un profesor. Cei din jurul său iau de la el învăţătură, volumele lui de eseu şi...

Poezie și consolare

Poezie și consolare

Pe cât de firească, pe atât de copleșitoare e suferința pe care elegiile Monicăi Rohan din Paravis** o dau în vileag! Sfâșiată între existența cotidiană, devastată de pierderea mamei, eveniment dureros și iremediabil, generator de traume profunde, imposibil de reparat, și o realitate onirică paradiziacă, învăluitoare, translucidă, ființa poetei e cutreierată de demonul recuperării timpului trecut, al ”reconstituirii” vindecătoare a...

Autoportretul unui gând

Autoportretul unui gând

Florina Blidariu (Un vis al nimănui, Editura Eurostampa, Timișoara, 2023), se află în căutarea căldurii și a luminii, tocmai de aceea în prim-plan se află primăvara și vara.Acestea sunt anotimpurile cele mai prielnice iubirii, trupul și sufletul fiind dezmorțite și pline de zburdălnicie. Și atunci, cum să nu le prețuiești („Așa a fost toată vara: / O repetiție deloc monotonă....

Sufletul inocențelor și viziunea „ceasurilor târzii”. Epifanii ale poeziei lui Gherghinescu Vania

Sufletul inocențelor și viziunea „ceasurilor târzii”. Epifanii ale poeziei lui Gherghinescu Vania

În interbelicul nostru, Dumitru G. Gherghinescu Vania era apreciat pentru poezia sa care baleia între un clasicism al senzualului și ireverențele trubadurești-jemanfișiste ale tinerilor afirmați după anii 20. Drum lung era volumul debutului editorial (1928) și autorul deja atrăgea atenția printr-o corectă primenire a discursului liric. Apoi au venit alte cărți, Amvonul de azur, în 1933, Privighetoarea oarbă, 1940, demonstrând...

Și tineri, și ardeleni

Și tineri, și ardeleni

În preambulul volumului dedicat cerchiștilor de la Sibiu – cu titlul Cercul Literar. Destine frânte – Destine împlinite (Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2020) –, Alexandru Ruja ne prezintă, în consens cu habitudinile academice, țintele vizate de întreprinderea domniei-sale. Dezvăluie totodată și câteva chestiuni de laborator, ce țin, în bună măsură, și de personalitatea sa auctorială. Aflăm astfel că universitarul...

Un mare fabulist al Banatului

Un mare fabulist al Banatului

Îmi fac o datorie de onoare, de cenaclist şi prieten, dar şi o bucurie înălţătoare de suflet, prin continuarea seriei de cărţi cu caracter monografic şi antologic dedicate unor personalităţi remarcabile pe tărâmul culturii, literaturii şi artei din Ţara Făgetului sau din imediata apropiere geografică şi spirituală, tocmai cu unul dintre cei mai reprezentativi şi cunoscuţi membri ai Cenaclului „George...

Între amintiri şi exegeze  (23)

Între amintiri şi exegeze (23)

Doresc să vorbesc despre Nina Ceranu. A ajuns la cel de-al unsprezecelea roman. Sunt cărţi scrise, cele de început, „Duhul fluviului”, în maniera lui Dumitru Radu Popescu.  Romane vii, foarte vii, legate de locurile ei, dar următoarele vorbesc despre ea şi consăteni de-ai săi, care ajung la Timişoara. „ Viaţa între zero şi unu”, de pildă, se ocupă de Timişoara....

H.G. Wells la Lugoj

H.G. Wells la Lugoj

Cunoscutul cenaclu timișorean de literatură și artă science fiction H.G. Wells, cea mai veche grupare SF din țară, s-a aflat astăzi, 27 aprilie, la Lugoj, pentru a-și prezenta, la Casa Bredicenilor – Biblioteca Municipală Lugoj, cel de-al treilea volumul al antologiei cenacliere. Apărut la Editura Universității de Vest Timișoara (ca și precedentele două volume, consacrate atunci aniversării de 50 de...

Senzualitate și revoltă

Senzualitate și revoltă

Armătura metafizică a noii culegeri de poeme a lui Marian Oprea mizează pe trei elemente. Titlul, Alaiul din Sicomor, face trimitere la dimensiunea spirituală a sicomorului, arbore exotic cu lemn tare și cu fructe comestibile, asemănătoare cu smochinele. Pomenit în Evangelia după Luca, copacul are legătură cu gestul mai marelui vameșilor din Ierihon, Zaheu, care, auzind de minunile înfăptuite de Isus...

Viorel Suciu, un poet al Timișoarei post-optzeciste

Viorel Suciu, un poet al Timișoarei post-optzeciste

Imaginea de monument viu a liricii timișorene contemporane nu poate fi completă fără Viorel Suciu și poezia sa, inconfundabil paviment la edificarea postdecembristă a literaturii noastre. Poetul s-a dovedit a fi, în timp, un terapeut boem al insolitărilor și al unui fel de a experimenta, fără istovire, tipuri/tipologii de re-scriere, mereu sub o altă înfățișare, realitatea ca  noul scenariu alexandrin,...

Boema literară. Poezia crizei şi a revoltei. Anarhişti. Destructori

Boema literară. Poezia crizei şi a revoltei. Anarhişti. Destructori

În context optzecist se remarcă şi poezia lui IOAN CRĂCIUN ( 15 noiembrie 1954, Timişoara — 14 septembrie 2010, Timișoara) din Blândul ceas al reîntoarcerii (debut editorial; 1994). Debut în presă: proză, („Forum studențesc”, 1978). O reverie blândă atinge versurile lui Ioan Crăciun, chiar atunci când agresiunea realului pare mai dură. Volumul are trei cicluri: Reversul oglinzii (1975-1980), Aproape de...

Orașul și Revoluția

Orașul și Revoluția

 Există numeroase similitudini între Luna de tablă (2020), cartea de debut în proză a lui Dorin Murariu, și noul său volum Podul de fier*. În ambele, este așezat, într-o arhitectură savant elaborată, un număr egal de texte – douăsprezece. Numărul are multiple semnificații universale – religioase, magice și mitologice. Majoritatea calendarelor, atât cele solare, cât și lunare, includ 12 luni....