Cronică literară

Home Cronică literară
Poema inocenței

Poema inocenței

Motto: „Cerul e o casă mare, iară timpul este scara care suie printre nori.”(Carmen Odangiu) Discretă și departe de viața mondenă a urbei, Carmen Odangiu, preocupată de la început de literatura pentru copii, la activ cu diverse piese, scenarii şi dramatizări pentru copii -atrasă fiind și de teatru, publică în anul de grație 2022, la Editura Waldpress, la calup, două...

Un nume de remarcat

Un nume de remarcat

CosmiSian, un nume /pseudonim, un pseudonume asumat artistic. În peisajul publicistic al  tinerilor care  exersează în proza, numele său are deja un răsunet. De obicei,  noua generație nu are chemarea spre munca pe text, răbdarea, apetența să scrie proză. Care înseamnă trudă. Mulți atacă poezia, versul, inspirația frustă. Adesea și… neinspirația preferând descrierea nudă  a  unor stări sau mici secvențe...

Povară și speranță

Povară și speranță

Cartea Danielei Văleanu, apărută anul trecut la editura timișoreană Eurostampa, poate fi citită ca un singur poem, care respiră prin ritm și cadență, iar cuvintele cheie punctează refrenul. ”Jocul” propus de Daniela Văleanu vine din aritmetica amară a vieții: ”Miros de brad/ aromă de portocale/ și ciocolată caldă/ am fost doi/ era să fim doi/ unu plus unu/ fac tot...

Despre oameni, lucruri şi sentimente

Despre oameni, lucruri şi sentimente

De fiecare dată, la apariţie, o carte semnată de reşiţeanul Nicolae Sârbu te readuce în preajma literaturii adevărate, a scrisului adevărat. Poetul e un substitut, omul – un unicat, poezia şi omul sunt congenere, spiritul funciar care este cuvântul unifică fascinaţiile. Reporterul, însă, e parte din ceremoniile poeziei cotidianului, funcţiile scrisului redobândind, la acest inconfundabil mânuitor al condeiului, calităţi terapeutice....

Cosmin Neidoni și ”Farmecul discret al mirării”

Cosmin Neidoni și ”Farmecul discret al mirării”

”Farmecul discret al mirării” este un dialog al spiritelor rafinate. Cosmin Neidoni, cu formația sa filosofică și Cristian Munteanu, doctor în tologie ortodoxă, răspund la întrebări pe care mulți dintre noi, ajunși la cumpene ale vieții, ni le punem în mod firesc. În ciuda evidentei nuanțe de intimitate, nu m-am simțit nicio clipă exclus din dialogul celor doi prieteni. Cartea...

Paveldaniștii: o degustare

Paveldaniștii: o degustare

Apariția cărții ”Optzeciști și paveldaniști” semnată de Gheorghe Secheșan aduce în urbe un aer nostalgic dar și un avertisment cât se poate de important. Nostalgia ne trimite înapoi într-un anume timp al creației culturale somându-ne să dăm socoteală de cele pe care le cunoaștem înainte ca uitarea, vârstele noastre schimbătoare și vremurile să-și așterne mâlul deasupra. Titlul cărții e departe...

Viața ca o corabie

Viața ca o corabie

Scriitura lui Mihai Ursulescu este un labirint, deloc ușor de pătruns în sânul ei, cu atât mai mult cu cât poemele sunt lungi, dense și încărcate de simboluri (Conjurația declinului, Editura Eurostampa, Timișoara, 2020). Ne aflăm în prezența unei poezii a existenței, însă a uneia decrepite, în declin, plină de tristețe și melancolie („Câteodată noaptea târziu norii fără putere /...

Ilie Chelariu, poet iconoclast

Ilie Chelariu, poet iconoclast

Poezia lui Ilie Chelariu, din volumul KAKI  Editura Eubeea, Timișoara, 2003, dezvăluie un poet revoltat contra osificărilor, rutinei, șabloanelor, atât în poezie, cât și în viață. Pentru el, culoarea osificării, a ternului,  este kaki. O culoare ternă în care omul nu poate spera să obțină izbăvirea : „orașul meu kaki / nu pot / ca lot / să zoresc spre...

Pagini de exegeză eminesciană

Pagini de exegeză eminesciană

Exegeza eminesciană a Danielei Văleanu (Daniela Văleanu, Gânduri… Eminesciene, Timișoara, Editura Eurostampa, 2021) merită întreaga atenție a criticii de specialitate, și nu numai. După o succintă prefață, în care reliefează raporturile subiective ale respectivului motiv cu propriul ei sine, autoarea abordează, la modul cel mai profesionist cu putință, motivul nopții în poezia romantică. Ce vrem să spunem prin aserțiunea noastră...

Mimesis-urile unui poet existențial

Mimesis-urile unui poet existențial

Exuberant și neliniștit, mereu în efervescentă, proteică confruntare cu timpul viclean și inefabil, Titu Dinuț e unul dintre poeții înzestrați cu darul tămăduirii tristeților lumii, cu o mitopo(i)etică proprie, singular în peisajul literar nord-dunărean. Cu volumul  Anotimpuri morgane (Editura MJM, Craiova, 2021), cu siguranță cea mai însemnată, destinală, carte din creația sa de peste două duzini de titluri, vine să...

Paragina și luxul

Paragina și luxul

Anul trecut, singura staţiune timişeană cunoscută în întreaga Europă și comparată, adesea, cu celebrele Băi de la Karlovy Vary şi Baden-Baden, Buziaș, a împlinit șapte sute de ani de atestare documentară şi șaizeci și cinci de ani de când a fost declarată oraş. Evenimentul i-a prilejuit Danei Gheorghiu cel mai consistent și mai important roman al său de până acum,...

Opera domnului profesor!

Opera domnului profesor!

Vineri, 25 martie, la Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, domnul profesor univ. dr. Alexandru Ruja a lansat volumul Cercul Literar de la Sibiu. Destine frânte-destine împlinite, tipărit la Editura  Muzeului Literaturii Române. Noul volum este precum toate celelalte care îi poartă semnătura  cu rigoare, elaborat. Drept dovadă a valorii scrierilor sale stau premiile cu care a fost răsplătit,...