Author: Ion Caliman (Ion Caliman)

Home Ion Caliman
Un mare fabulist al Banatului
Post

Un mare fabulist al Banatului

Îmi fac o datorie de onoare, de cenaclist şi prieten, dar şi o bucurie înălţătoare de suflet, prin continuarea seriei de cărţi cu caracter monografic şi antologic dedicate unor personalităţi remarcabile pe tărâmul culturii, literaturii şi artei din Ţara Făgetului sau din imediata apropiere geografică şi spirituală, tocmai cu unul dintre cei mai reprezentativi şi...

Petru Chira, un hâtru neconvenţional
Post

Petru Chira, un hâtru neconvenţional

În literatura dialectală de astăzi, fenomen specific Banatului, apărut în urmă cu aproape 150 de ani, Petru Chira este unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi, autor ajuns acum la un semnificativ număr de volume publicate de poezie şi la o venerabilă vârstă. Să-i dea Dumnezeu sănătate şi putere, că har are cu carul!… Talent...

Tata Iancu, bardul Banatului
Post

Tata Iancu, bardul Banatului

Într-o consemnare lapidară dată de cerinţele (exigenţele) dicţionarelor şi / sau enciclopediilor, despre poetul Traian Iancu (supranumit „Tata Iancu” pentru dărnicia, înţelegerea şi ocrotirea multor scriitori aflaţi adesea în stânjenitoare lipsuri materiale, pe vremea când „bardul Banatului” îndeplinea funcţiile înalte de vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România şi de director al Fondului Literar, după cum...

Rituri inițiatice de Bobotează. Sfântul Ion
Post

Rituri inițiatice de Bobotează. Sfântul Ion

Prima mare sărbătoare a lunii ianuarie este Botezul Domnului, numită popular Bobotează (din lat. baptizare = a boteza). În termeni greceşti, ea se mai numeşte Epifania (adică, „arătarea”) sau Teofania (adică, „descoperirea lui Dumnezeu”), pentru că în această zi Isus se arată oamenilor şi este mărturisit ca Mesia (ca Mântuitor). Ca praznic împărătesc, sărbătoarea a...

Anul Nou. Sfântul Vasile
Post

Anul Nou. Sfântul Vasile

Ziua de 1 ianuarie are, pentru Biserica noastră strămoşească, o semnificaţie întreită, adică se prăznuieşte: Tăierea împrejur a Pruncului Isus, pomenirea Sfântului Vasile cel Mare şi Intrarea în Noul An civil. Tăierea împrejur sau circumcizia era un ritual religios la evrei, legiferat de Moise, în amintirea ieşirii lor din robia egipteană. Acest ritual era efectuat...

Sub semnul unei coincidenţe
Post

Sub semnul unei coincidenţe

Cosmonautul Dumitru Prunariu la 70 de ani Nici acum nu-mi vine să cred că am avut  onoarea şi bucuria să-l cunosc pe inginerul-cosmonaut Dumitru Prunariu, chiar aici, în Ţara Făgetului, unde ne avem amândoi obârşia, într-un fel… Într-un fel, pentru că aici eu îmi am obârşia întreagă, cu tată şi mamă, iar în satul Groşi,...

Arc peste timp
Post

Arc peste timp

 Traian Vuia – 150 de ani de la naştere Nu mi-am propus să rezolv problemele controversate ale biografiei unei mari personalităţi bănăţene şi universale de prim rang ca Traian Vuia (17 august 1872 – 2 septembrie 1950). Cum ar fi: numele (Vuia sau Popescu?), ori localitatea în care s-a născut (Surduc sau Băteşti?). Destul şi...

Poetul Văii Miracolelor
Post

Poetul Văii Miracolelor

Iosif Băcilă la 75 de ani Poezia lui Iosif Băcilă, din toate volumele, prezintă aspecte mitice, care se conturează / întregesc din dimensiunea folclorică a liricii sale, ca o regresiune spre sat (vezi Sat natal), aşa cum crede G. Călinescu că aceasta „este o trăsătură a raselor vechi”, dovedind dăinuire şi trăinicie. Se descarcă în...

Maestrul Diodor Nicoară, la 80 de ani
Post

Maestrul Diodor Nicoară, la 80 de ani

Despre Diodor Nicoară nu mă pot exprima decât sub imperiul unei copleşitoareemoţii, sfiindu-mă, îmbujorându-mă, cu bucurie şi fală, întru cinstirea şi lauda unui om dăruit cu har divin, aşa cum îl arată şi prenumele, rarisim la români. Mai ales acum, când atinge venerabila vârstă, nu pot să-i închin decât onoare şirecunoştinţă Maestrului întru slujirea elevată...

Geo Galetaru, rostitorul de sublim
Post

Geo Galetaru, rostitorul de sublim

La 75 de ani Adun aceste gânduri, întru nostalgie de anotimp şi de vârstă, într-o margine de toamnă a anului 2022, anul în care, la 8 septembrie, prietenul, profesorul, colegul, eseistul, prozatorul, criticul literar şi inefabilul poet Geo Galetaru împlineşte 75 de ani. Pe cât de exuberant în studenţia noastră, când ne-am cunoscut, uneori boem,...