Author: Ioan Haţegan (Ioan Haţegan)

Home Ioan Haţegan
Vlad Țepeș în istoriografia și literatura românească și universală
Post

Vlad Țepeș în istoriografia și literatura românească și universală

Încă o dată, colegul meu în ale cercetării istoriei medievale românești, Tiberiu Ciobanu, a mai  „comis” o carte deosebit de completă și de profundă, precum este și cea de față. El probează și înnobilează din nou, cu aceste pagini, demersul său istoric. Acum este vorba despre reflectarea vieții și activității lui Vlad Țepeș în istoriografia...

Introducere la o istorie culturală a Banatului (4)
Post

Introducere la o istorie culturală a Banatului (4)

Un loc aparte  in procesul de modernizare a mentalului colectiv bănăţean l-a jucat cultura scrisă, in special cartea. Secolul luminilor a promovat editarea şi difuzarea cărţii in cele mai diverse medii. Autoritatea imperială a interzis deschi-derea de tipografii in Banat până in anii ’70, preferând să permită importul de carte germană în special, dar şi...

Introducere la o istorie culturală a Banatului (3)
Post

Introducere la o istorie culturală a Banatului (3)

Incepe acum o nouă perioadă, cea a reconectării Banatului la cultura şi civilizaţia Europei Occidentale şi Centrale. Cucerirea cetăţii Timişoara de către trupele imperiale habsburgice, comandate de prinţul Eugeniu de Savoya, pe 13 octombrie 1716, inseamnă in fapt cucerirea intregului Banat. Incepe acum o perioadă complexă şi efervescentă. In primul rând in plan politic, intrucât...

Introducere la o istorie culturală a Banatului (2)
Post

Introducere la o istorie culturală a Banatului (2)

Banatul a fost limita extrem estică a primei Renaşteri italiene. Cel care a adus până aici renaşterea şi umanismul a fost Filippo Scolari ( 1369 – 1426 ) comite de Timiş, Cenad, Arad, Caraş, Zarand, etc. intre anii 1404 – 1426.  Om al Renaşterii, crescut in atmosfera reanscentistă a Florenţei, Scolari a adus la curtea...

Introducere la o istorie culturală a Banatului (1)
Post

Introducere la o istorie culturală a Banatului (1)

Banatul este o regiune geografică şi istorică delimitată de alte regiuni prin trei râuri şi un lanţ muntos. La nord este râul Mureş, la vest  râul Tisa, la sud fluviul Dunărea iar la est Munţii Carpaţi. Regiunea are o repartiţie uniformă a reliefului – câte o treime câmpii, dealuri şi munţi. Clima temperat continentală cu...

Biblioteca din Igriș (cca.1200)
Post

Biblioteca din Igriș (cca.1200)

Legăturile culturale dintre diversele regiuni ale Europei sunt o realitate chiar şi pentru perioada evului mediu. Unul dintre aceste exemple îl constituie existenţa unei biblioteci monastice la Igriş, în jurul anilor 1177. Pentru a înţelege mai bine contextul apariţiei acestei biblioteci sunt necesare câteva cuvinte despre Igriş şi mănăstirea de aici. Prin anul 1179 la...