Istorie străveche la Ghiroda

Istorie străveche la Ghiroda

Cele mai vechi urme de locuire descoperite pe teritoriul administrativ actual al comunei Ghiroda datează din perioada eneolitică (sfârșitul așa-numitei epoci a pietrei), deci de acum mai bine de șapte mii de ani. Cercetările arheologice au scos la lumină acest fapt relativ recent, în anul 2015, când a fost descoperit un sit în vecinătatea căii ferate Timișoara – Lugoj, pe o terasă înaltă de aproape 90 de metri față de nivelul mării. Aici au fost puse în evidență fragmente de ceramică atribuite culturii Gornești-Bodrogkerestur, care atestă o locuire importantă, într-o așezare amenajată probabil pe o insulă înconjurată de ape. Până la această descoperire, cercetătorii aveau știință, referitor la trecutul îndepărtat al teritoriului Ghirodei, doar despre intensa locuire din perioada dacică arhaică (prima vârstă a fierului, Hallstat), descoperită în primul deceniu de investigații arheologice de după război. Cercetările recente au mai pus în evidență urme de locuire și din alte epoci: a bronzului, a Daciei romane (secolele II-III e.n.) și, mai ales, din perioada medievală, de când locuirea acestei zone a devenit neîntreruptă până în zilele noastre.