Author: Adrian Dinu Rachieru (Adrian Dinu Rachieru)

Home Adrian Dinu Rachieru
Petre Stoica, șlefuind ”diamantul bătrâneții”
Post

Petre Stoica, șlefuind ”diamantul bătrâneții”

Dacă ne-am propune să identificăm „vârstele” liricii lui Petre Stoica, am putea descoperi, fără efort, câteva etape în evoluţia poetului; dincolo, însă, de formulele testate pe durata atâtor decenii de trudă scriitoricească, desluşim, la o relectură integrală, un ton comun, conciliind prozaismul cu miracolul. O notaţie evocativă, transfigurativă, părăsind emfatismul primului Stoica, reconstituie, în numele...

Monica Rohan despre ”Freamătul stingerii”
Post

Monica Rohan despre ”Freamătul stingerii”

Constatând declinul postdecembrist al poeziei, inflaţionară la o rapidă ochire, dar vlăguită, Ion Simuţ denunţase vehement, în diverse ocazii, autocraţia poeziei. Iar concluzia venea inevitabil: „nu se mai poate conta pe poezie”!, avertiza lucidul critic orădean. O literatură fără public, în era videoculturii, cu ierarhii în prefacere, acuzând ceaţa axiologică, năvala grafomanilor, boala autorlâcului, mareea...

Ileana Mălăncioiu sau poezia în alb-negru
Post

Ileana Mălăncioiu sau poezia în alb-negru

         Dedicat poetei Ileana Mălăncioiu (ca „ţintă fixă”), dosarul tematic întocmit de vetrişti (v. Portret în palimpsest, în Vatra, nr. 7/2017) dovedeşte, iarăşi, că înainte de a aparţine „castei marilor poeţi”, cum ne reamintea Eugen Negrici, autoarea Liniei vieţii este o personalitate puternică, intransigentă, de o frapantă rectitudine morală. Şi care, indiferent de împrejurări, asumându-şi...

O INIŢIATIVĂ CULTURALĂ: „MERIDIANUL TIMIŞOARA”
Post

O INIŢIATIVĂ CULTURALĂ: „MERIDIANUL TIMIŞOARA”

Cuvinte-cheie: revistă, Anghel Dumbrăveanu, poezie, diplomaţie literară, „himerogonie”, om-punte.     În vacarmul postdecembrist, odată cu explozia presei, printre atâtea iniţiative timişorene, „fructificând” statutul de oraş-erou, detonator al Revoluţiei din 1989, se cuvine menţionată o experienţă revuistică mai puţin cunoscută. Ea se leagă de numele lui Anghel Dumbrăveanu, un scriitor emblematic pentru spaţiul banatic, secretar...