Author: Florian Copcea (Florian Copcea)

Home Florian Copcea
Magnetismul actului poetic la Marius Arbănași
Post

Magnetismul actului poetic la Marius Arbănași

  Trecută prin lentilele groase ale unei rigori funciare, poezia lui Marius Arbănași este permanent subsumată unui climax anaforic, accentuând astfel o trăire poetică imanentă. Tributare ,,formelor universal admise” (Novalis), poemele lui Marius Arbănași conferă valențe axiologice simbolurilor ființei, ideilor a căror semnificație poate fi identificată în epicitatea construcțiilor cu efecte stilistice expresive asupra limbajului:,,Idee/...

Mimesis-urile unui poet existențial
Post

Mimesis-urile unui poet existențial

Exuberant și neliniștit, mereu în efervescentă, proteică confruntare cu timpul viclean și inefabil, Titu Dinuț e unul dintre poeții înzestrați cu darul tămăduirii tristeților lumii, cu o mitopo(i)etică proprie, singular în peisajul literar nord-dunărean. Cu volumul  Anotimpuri morgane (Editura MJM, Craiova, 2021), cu siguranță cea mai însemnată, destinală, carte din creația sa de peste două...