Un stilist desăvârșit

Un stilist desăvârșit

În sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont, scriitorul Viorel Marineasa și-a lansat volumul ”Ficțiune și istorie. Lecturi complementare.” Într-o succintă prezentare, iată câteva amănunte definitorii despre autor : prozator, eseist, jurnalist, editor. Și, tot pentru cine nu știe, mai adaug o calitate: este croit din cea mai fină stofă  urzită în numele prieteniei. Fapt arătat  și de scrierile sale. Nici volumul de față nu face excepție. Criticul literar Cornel Ungureanu, cu o știută contribuție la împlinirea personalității scriitorului de azi Viorel Marineasa, dirijorul obișnuitelor întâlniri de vineri, după ce a făcut referire la cărțile sale, a dat tonul comentariilor, spunând:” În volumul de față autorul scrie despre neobișnuitele întâlniri cu confrații săi din Timișoara, cu confrați din alte zone, construind punți de legătură pentru literatura de aici”. Nu puțini sunt cei care au vorbit  despre volumul prezentat și, deopotrivă, despre autor: Alexandru Ruja, istoric și critic literar, Smaranda Vultur, scriitoare și dascăl universitar, Adrian Dinu Rachieru,  critic literar, poetul Eugen Bunaru, Rodica Bărbat, profesor universitar, Marcel Tolcea, poet, profesor universitar,  Vasile Docea, istoric, Lucian Ionică, prozator, nu în ultimul rând poetul Eugen Dorcescu.

         Între scriitori este știută vechea, statornica și rodnica prietenie dintre autor și prozatorul  Daniel Vighi. Care, iată, și de această dată i-a stat aproape: ”Am mai spus-o că aici, în Banat, sunt resurse epice și istorice încă necunoscute, pe care lumea literară națională poate nu le știe. Îl felicit și îi sunt în continuare alături”. Doamna Smaranda Vultur, care este și autoarea cuprinzătoarei prefețe ce însoțește volumul, rezumând, a mărturisit: ”Textele se leagă prin persoanele despre care scrie, astfel încât cartea devine o scurtă istorie a zonei în care trăim. Această carte e și un document foarte important.” Alexandru Ruja: ”Nu am citit cartea, și nu sunt singurul de aici, dar putem vorbi despre Viorel Marineasa, și asta înseamnă că acest scriitor are urme adânci în cultura de aici. Viorel Marineasa scrie cu numită plăcere, e o anumită bucurie a scrisului. El este un prozator care își dorește să audă personajele pe care le pune în pagină. Este un prozator stilist”. Eugen Dorcescu: ”Proza lui Viorel Marineasa are două paliere. Valoarea estetică a prozei sale, din punctul meu de vedere, stă dincolo de primul palier, unde se ajunge prin două forțe narative: acumulare și insistență. E foarte bine că a tezaurizat atâta informație în cărțile sale.”

         Finalul întâlnirii, firește, i-a aparținut autorului. Cu calmul său admirabil, proverbial de-acum, cu a sa plăcere a zicerii, inconfundabilă, între altele, a ținut să adauge: ”Vă mulțumesc pentru tot ce ați spus. Într-adevăr, m-ați cam prins din toate părțile. Mă regăsesc în toate aceste povești, fie că i-am cunoscut sau nu pe cei despre care am scris. Este mărturisirea mea despre niște lecturi și despre niște oameni.”