Author: Eugen Dorcescu (Eugen Dorcescu)

Home Eugen Dorcescu
Țărm
Post

Țărm

Lângă și pentru Mirela-Ioana Ce lume uimitoare ai zidit Tu, Cel Etern! Și numai pentru mine! În marea de-adevăr, frumos și bine, Înot, precum un înger fericit. Înot spre țărm. Căci ochiul meu văzu Cum lumi și gânduri pâlpâie și pier. În juru-mi – numai duh. Și numai cer. Și țărmurele-acela ești chiar Tu.

Eugen Dorcescu: Dies Illa
Post

Eugen Dorcescu: Dies Illa

M-ai vindecat? Răsare soarele. Ce frumoase sunt, pe munții lăuntrici, picioarele celui ce-aduce Vestea cea bună. Iată, ieșim împreună, să ne gustăm, fără spațiu și timp, bucuria. Ce destrămare! Ce zbor! Tu ești veșnicia. Eu sunt veșnicia.

Eugen Dorcescu: Fericiri
Post

Eugen Dorcescu: Fericiri

ORAȘUL FERICIT                    Lui Alexandru Deal. In memoriam Ce pașnic moare burgul fericit! Pe locul lui, în zariști cristaline, Zidiri și străzi, și harnice vermine, Din vechi răsaduri noi, au lăstărit. Chiar ai murit? întrebi. De ce-ai murit? Nimic din tot ce vezi nu-ți aparține? Acești mutanți, acești barbari știi bine Că însuți tu și-ai...

VANITAS VANITATUM (poem inedit)
Post

VANITAS VANITATUM (poem inedit)

Se năruie Poiana, Râul, Casa, Se risipesc încet și neoprit. Păianjenii tăcerii-au învelit Cuptorul, cărți uitate, scaunul, masa. Prin geamuri înghețate, intră zorii, Se aciuiesc și zac, până-n amurg. Când se retrag, în locul lor se  scurg Subțirii pui ai nopții, ca dihorii. Clădirea le-a fost lor abandonată. (Ce este-o casă-n care omul nu-i?) Mă-ntreb:...

Eugen Dorcescu: Tăcerea/El Silencio
Post

Eugen Dorcescu: Tăcerea/El Silencio

TĂCEREA (Inedită) Graiul ne-a fost dat spre-a-nțelege tăcerea. Spre-a-i gusta deliciul, disperarea, durerea. Spre-a face distincție între vorbe, bucurie lăuntrică, fapte. Spre-a ne-afunda deopotrivă (și singuri) în lumină sau noapte. Mai ales singuri. Tăcerea răspunde tăcerii. Se-nțeleg. Alungă vulgarități, cleveteală, mizerii. Perpetuează o cosmică pace. Graiul e darul, e harul, e fericirea celui ce tace....

Eugen Dorcescu: Inedite
Post

Eugen Dorcescu: Inedite

TATA Stau, șir, sub viță, buțile de vin. Lucioasa lor statură se  desfată Sub soarele-n amurg. Cu murmur lin, Ne umblă spuma-n sânge și ne-mbată. Zvârlim din căni tainul pentru morți. Pe margini, iarbă, neguri de frunzare. Desface tata ivărul la porți, Stă-n golul lor o clipă, plin de soare. Și-apoi se-ntoarce. Vinul ne-a pătruns,...

Suferința, calea regală a cunoașterii
Post

Suferința, calea regală a cunoașterii

In memoriam Aurel Turcuș Cu unsprezece ani în urmă, în 2011, Aurel Turcuș a publicat un volum de poezie (Cu durerea pre durere călcând, Editura Eurostampa, Timișoara), în care este consemnată (și decantată), la cote estetice și ideatice impresionante, o mare experiență existențială: iminența sfârșitului. Poetul traversase câteva episoade spitalicești, dar cu seninătate, cu împăcare....

Pictura holistică a lui Emil Florin Grama
Post

Pictura holistică a lui Emil Florin Grama

Îmi stăruie în memorie, ca o explozie tăcută de culori și lumină, ziua caniculară de 28 iunie 2021. Retrăiesc,  amintindu-mi-o, un fenomen lăuntric, foarte drag mie, numit semioză. Adică: geneza, transferul și transformarea simbolurilor. Ca urmare, aflându-mă eu, încă, sub complicatul farmec al acelei zile, un farmec în egală măsură emoțional, intelectual, vizionar și, poate,...

Un roman existențial: ”Amiază nevindecată” de Veronica Balaj
Post

Un roman existențial: ”Amiază nevindecată” de Veronica Balaj

I. Cel mai recent roman al Doamnei Veronica Balaj, Amiază nevindecată, prefațat de Adrian Dinu Rachieru și apărut, în 2018, la Editura Victor Babeș din Timișoara, face posibile mai multe tipuri de lectură, fapt ce-i probează, prin el însuși, complexitatea structurală și, mai cu seamă, profunzimea analitică a contingenței și a psihologiilor. La un prim...

Eul și egoul
Post

Eul și egoul

Am primit, de curând, spre lectură şi, eventual, spre comentariu,  un volum de poezie, o plachetă stranie, în formă și substanță, aflată, parcă, la mijlocul distanței dintre două naturi, mai exact: la mijlocul distanței dintre calitatea de document psihologic și calitatea de document estetic: Boga, Amăreală, Editura Eubeea, Timișoara, 2020. Textul poetic este intens confesiv,...