Author: Eugen Dorcescu (Eugen Dorcescu)

Home Eugen Dorcescu
Suferința, calea regală a cunoașterii
Post

Suferința, calea regală a cunoașterii

In memoriam Aurel Turcuș Cu unsprezece ani în urmă, în 2011, Aurel Turcuș a publicat un volum de poezie (Cu durerea pre durere călcând, Editura Eurostampa, Timișoara), în care este consemnată (și decantată), la cote estetice și ideatice impresionante, o mare experiență existențială: iminența sfârșitului. Poetul traversase câteva episoade spitalicești, dar cu seninătate, cu împăcare....

Pictura holistică a lui Emil Florin Grama
Post

Pictura holistică a lui Emil Florin Grama

Îmi stăruie în memorie, ca o explozie tăcută de culori și lumină, ziua caniculară de 28 iunie 2021. Retrăiesc,  amintindu-mi-o, un fenomen lăuntric, foarte drag mie, numit semioză. Adică: geneza, transferul și transformarea simbolurilor. Ca urmare, aflându-mă eu, încă, sub complicatul farmec al acelei zile, un farmec în egală măsură emoțional, intelectual, vizionar și, poate,...

Un roman existențial: ”Amiază nevindecată” de Veronica Balaj
Post

Un roman existențial: ”Amiază nevindecată” de Veronica Balaj

I. Cel mai recent roman al Doamnei Veronica Balaj, Amiază nevindecată, prefațat de Adrian Dinu Rachieru și apărut, în 2018, la Editura Victor Babeș din Timișoara, face posibile mai multe tipuri de lectură, fapt ce-i probează, prin el însuși, complexitatea structurală și, mai cu seamă, profunzimea analitică a contingenței și a psihologiilor. La un prim...

Eul și egoul
Post

Eul și egoul

Am primit, de curând, spre lectură şi, eventual, spre comentariu,  un volum de poezie, o plachetă stranie, în formă și substanță, aflată, parcă, la mijlocul distanței dintre două naturi, mai exact: la mijlocul distanței dintre calitatea de document psihologic și calitatea de document estetic: Boga, Amăreală, Editura Eubeea, Timișoara, 2020. Textul poetic este intens confesiv,...

Ion Arieșanu. In memoriam
Post

Ion Arieșanu. In memoriam

Îl prohodim astăzi, 5 noiembrie 2019,  pe  ION ARIEŞANU (8 septembrie 1930 – 1 noiembrie 2019), un important scriitor român, un ilustru scriitor timişorean, un om şi un prieten desăvârşit. În numele şi în amintirea unei frăţietăţi literare şi umane de mai multe decenii, mă încumet a-i schiţa, acum, la catafalc, în prea puţine şi...