Aspirații metropolitane în viața culturală a Ghirodei

Aspirații metropolitane în viața culturală a Ghirodei

Este de notorietate faptul că Ghiroda aparține unei zone metropolitane și că un asemenea statut modelează corespunzător nu doar aspectul edilitar al unei localități inițial rurale, ci și profilul social-economic al populației și, deloc în ultimul rând, preocupările și aspirațiile localnicilor. Unul din domeniile în care Ghiroda confirmă această aserțiune este cel cultural. Și nu doar prin faptul că instituția prin care administrația locală sprijină viața spirituală a așezării nu mai este aici, de multă vreme, un simplu cămin cultural, ci o veritabilă Casa de Cultură, ci și prin structura preocupărilor de gen pe care comunitatea le cere, iar aleșii locali le iau în considerare. Astfel, dacă ar fi să luăm în calcul doar cele mai recente decizii ale administrației locale, tradiționalele grupuri folclorice au aici o puternică dimensiune profesionistă, întrucât pentru instruirea celor trei ansambluri (”Cununa Timișului”, ”Datina” și ”Flori de câmpie”) și, respectiv, a grupului de instrumentiști care le acompaniază, s-a apelat la instructori de specialitate. Pe lângă această componentă tradițională, în viața culturală a Ghirodei și-a făcut loc, recent, ca activitate de durată, și un cerc de chitară, susținut în egală măsură de la bugetul comunal. Iar infrastructura culturală locală este pregătită să susțină – ocazional a și făcut-o ori de câte ori a fost cazul – și alte activități specifice mai degrabă mediului urban: formații de dansuri moderne și sportive (”Dance Spirit Ghiroda”), de rock, jazz și blues, cercuri de literatură și arte vizuale, cursuri de cultură cinematografică, activități de cercetare umanistă, dezbateri civice sau interdisciplinare ș.a.m.d. Să adăugăm, fără a ne îndepărta de la subiect, că semnele spiritului metropolitan se regăsesc și în viața sportivă, dovadă stând, printre altele, recenta înființare a secțiilor de modelism, darts și teqball în cadrul clubului sportiv local, pe care, de asemenea, administrația publică și-a asumat rolul de a le sprijini.