Și câte Morgane…

Și câte Morgane…

Pe margine

clătinătoare

aștept pe margine

în plină lumină

mai departe

nu se poate respira

mai departe

numai rugăciunea

mă poate ajuta

nunai culoarea ezitantă

a poemului

ridicat din ce în ce

mai sus

spre cine știe ce ureche

a depărtărilor

dincolo de altă margine

nepăsătoare

Lumina căzătoare

sunt toată o rană

lumina

căzătoare

mă arde

până-n adânc

la rădăcina

de întrebare

Și câte Morgane

nisipul deșertului

viscolit

prin mine

nisipul trupului

viscolit

prin palma timpului

și câte

Morgane

la izvoare

de cântec

mă iartă

Doamne

că prea mult le iubesc

și le-am iubit

Sub neguri de Covid 19

pământul devine

încet-încet

de nelocuit

invadat de miasme străine

Antihristul hulpav

anunțat de profet

vine 

din tenebrele timpului

lăcomind

la bucățica noastră de viață

la fărâma noastră de cer

la zările noastre senine

și doar genunchii ne rămân

să ne rezemăm de țărnă

și doar rugăciunea

să ne-aducă lumină

și doar mângâierea ei

rămâne senină

Carne frumoasă

carne

frumoasă

sorbită din lut

carne

pentru mirat

și pentru durut

înghesuită-n cuibare

de gând

ca în carcere

sau alungată de vânt

pe cărări

fără

întoarcere

carne

frumoasă

de care mă rezem

ca de mine însămi

și pe care

doar fuioare

albastre

de timp

mi-o învelesc

și mi-o apără

mă iartă

Doamne

că prea mult

am iubit-o

și prea mult

o iubesc