Dascălii de altădată: Ioan Cipu (1925 – 2018)

Dascălii de altădată: Ioan  Cipu (1925 – 2018)

Prin competența profesională, rigoare științifică, pregătirea psihopedagogică, respectul față de meseria de dascăl, Ioan Cipu a fost cel mai valoros profesor din prima generație de aur a Liceului Teoretic ”Traian Vuia” Făget. S-a născut la 22 ianuarie 1925 în localitatea Toracul Mare (Serbia), din părinții Mihai și Saveta Cipu, agricultori români. Școala primară (4 clase) a urmat-o în satul natal, după care a frecventat secția română de pe lângă Liceul de stat cu limba de predare sârbă din Vârșeț (1936-1944), apoi Facultatea de Litere și Filosofie, secția Filosofie a Universității din București (1944-1948). Reîntors în Banat, a funcționat ca profesor de matematică la școlile din Șandra (1949-1950) și Margina (1950-1966) și de științe sociale la Liceul Teoretic ”Traian Vuia” Făget, fiind timp de aproape două decenii unul dintre cei mai apreciați și respectați dascăli ai liceului, îndeplinid în anul școlar 1976/1977 și funcția de director.

După ieșirea la pensie a reușit să-și întregească materialul documentar acumulat în perioada activă, să-l sistematizeze și să-l publice în diverse gazete, reviste sau cărți. Dacă înainte de 1989 colaborarea s-a concretizat mai ales prin publicarea unor articole în ”Gazeta învățământului”, în ”Drapelul roșu”, în ”Buletinul informativ” al Inspectoratului școlar Timiș, caietele Cenaclului ”George Gârda” din Făget etc., după 1989 și-a extins atât aria colaborărilor cât și numărul lor, peste 250 de studii și articole. Totodată, cu sprijinul Consiliului local al orașului Făget, al Mănăstirii ”Izvorul lui Miron” – Românești și prin efortul financiar propriu a reușit să publice 18 volume: Contribuții la istoria Făgetului (în colab. cu Ion Gh. Oltean și Dumitru Tomoni), 1992; Revoluția de la 1848-1849 în zona Făgetului, Lugoj, Tiparul Dacia Europa Nova, 1993; Mănăstirea ”Izvorul lui Miron” Românești. Contribuții istorice, Lugoj, Tiparul Dacia Europa Nova, 1994; Învățământul făgețean 1769-1998, Lugoj, Tiparul Dacia Europa Nova, 1998; Toracu Mare. Pagini de istorie 1767-1920, vol. I, Onomastica, Lugoj, Tiparul Dacia Europa Nova, 2002, vol.2, Ciclurile vieții (Nașterea. Căsătoria. Decesul), Timișoara, Editura Artpress, 2005; vol.3, Instituții și slujitorii lor (Biserica. Școala. Primăria), Lugoj, Editura Nagard, 2007; vol.4, Pre-istorie. Strămutarea. Viața economică, socială și politică,Lugoj, Editura Nagard, 2007; vol.5, Vorbe dân băbăluc (vocabular torăcean), Timișoara, Editura Eurostampa, 2012; vol.6, Varia, Timișoara, Editura Eurostampa, 2014; Liceul Teoretic ”Traian Vuia” Făget 1954-2004, Timișoara, Eurostampa, 2004 (în colab. cu Dumitru Tomoni); Români de vază din Banatul sârbesc. Torăceni, Panciova, 2008; Fragmentarium făgețean 1733-1920, vol I Populația, Lugoj, Editura Nagard, 2008; vol.2 Opiul/Târgul Făget, Lugoj, Editura Nagard, 2008; Români de vază din Banatul sârbesc până în 1920, vol.1, părțile 1 și 2, Timișoara, Editura Eurostampa, 2012; vol.2 părțile 3, 4, 5, Timișoara, Editura Eurostampa, 2013; Corurile românilor din Banatul sârbesc până în anul 1920, Timișoara, Editura Eurostampa Zrenianin, Editura J.C.R.V, 2012 și Monografia protopopiatului ortodox român al Făgetului. 300 de ani de existență atestată, Timișoara, Editura Partoș, 2016 (în colaborare cu Bujor Păcurar și Dumitru Tomoni), premiată de Societatea de Științe Istorice din România cu premiul Aurelian Iordănescu. O parcurgere fugitivă a titlurilor cărților apărute duce la concluzia că preocuparea de bază a fost cunoașterea amănunțită a locului natal (Toracu Mare) și a Banatului sârbesc, pe de o parte, a localității Făget și a împrejurimilor ei, pe de altă parte. De aceea în anul 2012, Consiliul Local Făget apreciind activitatea desfășurată de profesorul Ioan Cipu timp de peste cinci decenii pentru promovarea învățământului, istoriei și spiritualității făgețene i-a acordat titlul de Cetățean de onoare al orașului Făget, iar în 22 ianuarie 2015, cu ocazia sărbătorii la împlinirea a 90 de ani, i s-au înmânat o plachetă omagială din partea Primăriei Făget și mai multe diplome. De aceea, din 21 martie 2018 lumea școlii și cea a istoricilor bănățeni a rămas mai săracă prin plecarea profesorului la cele veșnice, dar imaginea profesorului, directorului, istoricului, și în primul rând Omului Ioan Cipu va rămâne veșnic în amintirea generațiilor de elevi, profesori și a tuturor celor care au avut șansa de a-l cunoaște. Am fost un privilegiat, pentru că am fost elevul distinsului profesor și m-am bucurat de o relație bazată pe respect, prețuire și admirație reciprocă. De aceea, imaginea profesorului, colaboratorului și prietenului Ioan Cipu va rămâne veșnic în amintirea și în gândurile mele.