Pe jumătatea mea de bancă

Pe jumătatea mea de bancă

Mă înspăimântă

neputinţa de a mă risipi

nu dau destul

celui pe care-l iubesc

niciodată n-am să fiu

cele două maluri

îngenunchind întregului

mă înspăimântă…

M-am înnoit

de curgerea ta

sunt doar

piatră şerpuind

a mal

repedele

întotdeauna

eşti departe

muşchiul lin

atinge

solzi din

nebănuite

vertebre.

Vinovat şi nevinovat

pe muchia nespusului

vei găsi

la marginea drumului

o femeie fără braţe

mângâindu-te blând

cu privirea.

Iubirea

despleteşte statuia

respiraţia

înmulţeşte frisonul

în trupul prelung

unduind nopţi

înflorite.

Primăvara

fiecare bărbat simte

un nud de fată.

Spuma unui val nătâng

odată…

pe malul însorit

cuprinse rochia de muslin

râse

cu râsul de perle

părul creţ

se-nvolbura cu vântul

lipit

acoperit

de rochia udă

genunchiul

nu mai lipsea nimic

marea cânta

venirea de el

înmărmurită

fără să ştie

unde se termină malul

şi unde începe sufletul…

Timpul este semnul

pe care-l scrie sufletul

între minte şi inimă

drum de silă şi iertare

nemaiştiind unde se sfârşeşte

chinul

cât durează libertatea…

Ai trecut

cum pleacă încingerea florii

din câmpurile în care

rămâne seacă fântâna

de tine

şi câtă apă curgea

prin semnul venirilor tale.

Pe jumătatea mea de bancă

înfloriseră teii

mirosul lor albăstrea un petec de cer

trandafirii dinspre jumătatea ta

înspinau fulgere

luminând foamea de viaţă.