Cronică literară

Home Cronică literară
Bungee jumping cu viața

Bungee jumping cu viața

Semnalăm un nou debut în lumea literară, Anca-Iulia Beidac și volumul său de versuri Pink porn guerilla (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2019), la fel de incitant precum titlul.             În fapt, întregul volum este despre bucuria vieții, bucuria de a trăi la intensitate maximă fiecare moment, cu atât mai mult cu cât finalul nu este decât unul singur: moartea („după ninsoare...

Între acasă și dincolo

Între acasă și dincolo

Românii au început să-și părăsească țara încă dinainte de ‘89, odată cu radicalizarea regimului comunist. Exacerbarea cultului personalității, presiunile de tot felul, atmosfera socială sufocată de o ideologie toxică și de controlul excesiv al autorităților dimpreună cu oprimarea tot mai accentuată a drepturilor individuale, gravele lipsuri materiale, corupția, sistemul falimentar ș.a.m.d. s-au numărat printre cauzele acestui exod. El a luat...

Repetabilul Ulise

Repetabilul Ulise

Înainte de 1989, Constantin Mărăscu a fost o prezență constantă într-o serie de antologii ”tematice” apărute atât la Reșița, orașul primei tinereți a poetului (Vibraţii, 1971; Prinos, 1972; La flacăra din inimi şi cuptoare, 1973; Purtând în noi eterna Românie, 1974; La cota fierbinte, 1975), cât și la Timișoara (Atelier al cercurilor literare,1978). A debutat de sine stătător cu o...

O lansare eveniment

O lansare eveniment

Vineri, la Sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont a avut loc lansarea volumului Hermeneia,  de Mirela-Ioana Dorcescu. A fost un eveniment cultural. Generat, deopotrivă, de tematică, dar și de comentariile de care s-a bucurat autoarea, venite din partea criticilor literari Cornel Ungureanu și Alexandru Ruja, ale scriitorilor Șerban Foarță, Eugen Dorcescu,...

Memoria lecturii: Despre regi, saltimbanci şi maimuţe

Memoria lecturii: Despre regi, saltimbanci şi maimuţe

Evocând, calculat, atmosfera de iarmaroc – de lume a teribilelor confruntări de civilizaţii şi stări, adică, scriitorul Cornel Ungureanu ne propune un antiroman (al patrulea dintr-o serie de “antijurnale”) al vehiculelor culturale ce au marcat devenirea Timişoarei – volumul purtând acest titlu fiind publicat, acum o duzină de ani (în 2008, mai exact), la Editura Palimpsest. În acest context, trimiterile...

Cartea de zece ani: ROGVAIV

Cartea de zece ani: ROGVAIV

ROGVAIV (Editura Anthropos Timişoara, 2009) nu este o “carte a cărţilor”, deşi oglindeşte volumele anterioare ale poetei Monica Rohan. Nu este nici o retrospectivă a creaţiei autoarei – în pofida consemnării riguroare, între aceleaşi coperţi, a titlurilor şi anilor de apariţie a celor şapte volume anterioare antologate aici, din simplul motiv că poeta mai are, încă, multe de spus în...

Mulţimea cu un singur element

Mulţimea cu un singur element

Titlul complet al primului volum lansat vineri, 11 ianuarie, la Sala Orizont a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România este Șerban Foarță. Mulțimea cu un singur element. Poeme alese de Robert Șerban – și, așa cum se poate lesne intui, această inițiativă editorială l-a readus în atenția iubitorilor de literatură, de această dată într-o formulă antologică, pe – nu...

Romanul politic și pactul ficțional – un ecou

Romanul politic și pactul ficțional – un ecou

A apărut recent, la editura Junimea, volumul doi din serialul consacrat Romanului politic românesc, semnat de Adrian Dinu Rachieru. Prezentăm în continuare un scurt fragment din Argument-ul cărții „Așadar, ce rămâne din proza noastră postbelică („sub comunism”)? Unii au recomandat un negaționism paușal, alții, dimpotrivă, preferă un transfer „criogenic”; dacă primii vorbesc despre o literatură integral contaminată, de servilism ideologic...

Secțiunea de aur în poezia lui Șerban Foarță

Secțiunea de aur în poezia lui Șerban Foarță

Motto: DRAGĂ  MI-RE-LA, mă vei fi (vorba lui Ion Barbu) „căftănit”! Caftanul meu este croit conform superbei tăieturi de aur… Or, pentru această sectio aurea nu există preţ pe lumea asta, ci doar în duhul pythagorician. Mătanie adâncă Îndoită încă! Şerban   I Recunoscut ca reprezentativ pentru ceea ce înseamnă manierismul de elită – de către critici  (Nicolae Manolescu) sau...

Națiunea, personaj principal al unui ”metaroman al cercetării”

Națiunea, personaj principal al unui ”metaroman al cercetării”

Personalitatea lui Alexandru Paiu Ilarian, personaj emblematic al generației pașoptiste, al procesului de emancipare a românilor din Transilvania și, într-un context mai larg, al redefinirii moderne a națiunii române, se află de multă vreme în atenția cercetătorilor din sfera istoriei și ideilor politice. Cu toate acestea, monografia pe care cercetătoarea timișoreană Johanna-Ioana Schweighoffer a publicat-o recent, în cadrul colecției Seria...

În jurul lumii, către sine

În jurul lumii, către sine

Cariera literară a scriitorului timişorean Nicolae Strâmbeanu are o fascinantă traiectorie centripetă, în sensul cel mai geometric cu puţinţă. Primul său roman, “Evanghelia după Arana”, îşi purta personajele, iar odată cu ele cititorul, într-o călătorie făcută aproape de jur-împrejurul globului terestru – voiajul neavând însă nimic comun nici cu fantazările lui Sindbad, nici cu ingenuitatea contactelor de civilizaţie ale lui...

Secțiunea de aur în poezie (Partea II)

Secțiunea de aur în poezie (Partea II)

Secțiunea de aur leagă poezia și, în general, toate creațiile artistice în care este prezentă, de cele naturale și cosmice. Oriunde și oricând, proporția exprimată de numărul lui Euclid, de șirul lui Fibonacci a măsurat și măsoară unitatea și continuitatea Creației, fiind un simbol al perfecțiunii acesteia. Așa cum am arătat în partea anterioară, modelul avansat de Eugen Dorcescu pentru...